Een goede start! - Schakel om

Een goede start!

goede start

De zomervakantie is weer voorbij. De scholen en universiteiten zijn weer begonnen. Voor sommigen kon de vakantie niet lang genoeg duren en voor anderen is het goed dat het dagelijkse ritme weer wordt opgepakt.

De start, iedereen zijn eigen stress!

Maar wat wordt het nieuwe dagelijkse ritme, dat is de grote vraag voor mensen met autisme. Maakt niet uit of het om scholieren gaat of om studenten. Nieuwe klassen, nieuwe hogeschool of universiteit. Een nieuw studiejaar heeft nieuwe regels, nieuwe docenten en ook nieuwe medestudenten. Wat gaat er van jou verwacht worden en hoe snel heb jij weer grip op de dingen die voor jou belangrijk zijn. Al deze nieuwe zaken kunnen stress geven bij studenten met autisme. Deze stress kan al hoog oplopen voordat zij gestart zijn.

Voor docenten is het altijd weer spannend die septembermaand. Komen alle studenten die zich hebben ingeschreven? Kunnen de klassenindelingen blijven zoals gepland? Klopt het rooster zoals dat is aangevraagd? Van wie word je mentor/studiecoach/studieadviseur (iedere opleiding heeft hier andere benaming voor). En als studenten aangegeven hebben dat zij autisme hebben, wat wordt er dan van jou als docent of studieadviseur verwacht? De eerste maand is vaak heel hectisch omdat er toch nog zaken op het laatst geregeld moeten worden.

Een goede start, hoe doe je dat?

Sommige opleidingen hebben vaste contactpersonen voor studenten met autisme en AD(H)D waar je terecht kan met je vragen. Bij andere instellingen zijn het vaak de decanen die aanspreekpunt zijn voor studenten met autisme en AD(H)D. En soms is het de mentor die als vast aanspreekpunt is aangewezen voor alle vragen waar studenten (met autisme) mee zitten. Dat vergt extra inzet van de docenten.

Het spreekwoord “een goed begin is het halve werk” betekent zoveel als “een goed begin vergroot de kans op een goede eind”. Dat geldt ook voor studeren en werken met autisme.

Hierbij een aantal tips voor studenten en docenten om een goede start te maken:

Jacqueline