Autisme op de werkvloer - Schakel om

Autisme op de werkvloer

autisme op de werkvloer

Autisme op de werkvloer.

Bij steeds meer bedrijven krijgen mensen met autisme een kans op betaald werk. Het is heel waardevol dat mensen met autisme hun kwaliteiten kunnen inzetten bij het werk.

Toch kan het voorkomen dat het contact en de samenwerking tussen werknemers met autisme en hun collega’s stroef verloopt. Als men hier vanaf het begin aandacht aan besteedt, voorkomt men veel problemen. Duidelijkheid voor beide partijen voorkomt irritaties. Het reduceren van stress geeft minder uitval en ziekteverzuim.

Op tijd aandacht besteden aan wat de werknemers met en zonder autisme van elkaar nodig hebben en elkaar leren begrijpen is heel waardevol. Hierdoor kan men de samenwerking optimaliseren.

Het kan ook zijn dat de werknemer met autisme in het begin moeite heeft met de nieuwe structuren en ongeschreven regels. Heel behulpzaam is extra aandacht te geven bij de opstart door werkgever en/of coaching. Met wat meer aandacht zijn de schakelmomenten  makkelijker te hanteren voor de werknemer met autisme. Schakelmomenten zijn bijvoorbeeld start van werk, overplaatsing of verandering van aanpak.

Jobcoaching kan een oplossing zijn voor de werknemer met autisme. Workshops, trainingen en intervisie kunnen voor de collega’s erg  behulpzaam zijn.

Samen werken aan samenwerken.  Autisme op de werkvloer => 1+ 1 = 3!

Schakel Om biedt maatwerk en geeft praktische tips aan werknemers en werkgevers. Er wordt gewerkt met NLP, Oplossingsgericht werken en de Autismecentraalmethodiek.

De trainingen worden op maat gemaakt en afgestemd op de behoeften van de werkgever en/of werknemer.

Wil je meer weten of een afspraak maken neem contact op.

Tips voor het thuiswerken voor zowel leidinggevende als werknemers. Heel belangrijk om hier aandacht aan te besteden in deze bijzondere tijd van het Corona virus met veel onzekerheden!

Autisme & thuiswerken